Kulturni dom Nova Gorica, Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica

T: + 386 5 335 40 10

Group 10708

Kulturni dom Nova Gorica

Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica je bil ustanovljen leta 1980. V več kot štiridesetletni zgodovini  je naša koncertna hiša gostila veliko izjemnih in pomembnih koncertov ter drugih dogodkov, ki so ponesli glas o Novi Gorici kot pomembnem žarišču glasbene kulture tako v slovenski kot tudi širši mednarodni prostor. Na tej poti se je koncertno dogajanje, ki ga oblikuje in ponuja zavod, dodobra umestilo v zahteven glasbeni svet in vedno znova privablja velika glasbena imena od blizu in daleč.

Scroll

Zavidljivi so podatki, kdo vse se je v vseh teh letih predstavil v naši koncertni hiši. Nastopili so vrhunski slovenski in tuji solisti ter komorni ansambli, cela vrsta državnih filharmonij in simfoničnih orkestrov. Koncertni programi so občinstvu ponudili v glavnem vsa glasbena dela, ki sestavljajo tako imenovani železni repertoar največjih mojstrov klasične glasbe, posebna pozornost pa je vseskozi namenjena tudi slovenski glasbeni ustvarjalnosti.

 

Podrobneje o naših glasbenih programih

Scroll

Leta 2000 je pod naše okrilje prišla še Mestna galerija Nova Gorica, ki predstavlja osrednje likovno razstavišče za sodobno vizualno umetnost na Goriškem. Galerija si je s premišljeno oblikovanim razstavnim konceptom uspela utrditi pomembno mesto v slovenskem prostoru, z Mednarodnim festivalom sodobnih umetniških praks Pixxelpoint pa postaja vse bolj prepoznavna tudi na tujem.

 

Podrobneje o Mestni galeriji Nova Gorica

V zavodu od leta 2008 domuje tudi filmska dejavnost, v okviru katere prikazujemo raznolik umetniški ter otroški in mladinski filmski program. S tem izpolnjujemo naloge in cilje javne službe s področja filmske umetnosti, ki jih imamo opredeljene v aktih zavoda.

 

Podrobneje o naših filmskih programih

Scroll

Eden naših strateških ciljev je tudi čezmejno sodelovanje, zato tovrstnim projektom namenjamo veliko pozornosti. Zavedamo se namreč pomena našega zavoda kot pomembnega snovalca kulturnega dogajanja tako v mestu kot širšem goriškem zaledju, večkrat izpostavljamo strateško pozicijo Nove Gorice in s tem kulturnega doma, ki ima tudi vlogo promotorja slovenske umetnosti pri sosedih in vzpostavlja medkulturni dialog s sosednjo Gorico. 2019 smo postali tudi člani čezmejnega projekta vzajemne promocije abonmajskih glasbeno-gledaliških sezon #teatrinrete! Dosedanji partnerji, gledališča iz Krmina, Gradišča ob Soči, Gorice in Tržiča ter Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, so prepoznali naše dolgoletno čezmejno delo in prizadevanja po pletenju partnerskih mrež v zamejstvu. S tovrstnim sodelovanjem in povezovanjem lahko tako še bolj utrjujemo naše čezmejne vezi in povečujemo pretok obiskovalcev z obeh držav.

 

Podrobneje o našem čezmejnem sodelovanju

 

Ob vsem tem je kulturni dom tudi ustanovitelj in upravitelj Kulturno-informacijske stične točke KiT, ki od 2016 deluje v stavbi Železniške postaje Nova Gorica. V svoje prostore točka letno privablja skoraj 9.000 obiskovalcev iz več kot 50-ih različnih držav sveta., Poleg nudenja kulturno-turističnih informacij organiziramo tudi vodene oglede po Gorici in Novi Gorici v slovenskem in italijanskem jeziku. Ponosni in zadovoljni smo, da tudi sosednja Občina Gorica poleg rednega financiranja Mestne občine Nova Gorica omogoča delovanje skupne informacijske stične točke in uresničevanje njenih ciljev.

 

Podrobneje o Kulturno-informacijski stični točki KiT

Scroll

Ustanoviteljica zavoda je Mestna občina Nova Gorica, ki je s sprejemom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica dne 22. 4. 2004, nadomestila prejšnji statut ter določila in opredelila potek dela, dejavnosti in poslanstvo zavoda. Kulturni dom Nova Gorica deluje regionalno ter zagotavlja najrazličnejše umetniške in kulturno-vzgojne programe s področja glasbene, likovne ter filmske umetnosti za območje Mestne občine Nova Gorica, sosednjih občin in širšega prostora. S svojimi dejavnostmi torej pokriva skoraj celotno Goriško statistično regijo in zamejski prostor (tržaško in goriško območje). V zavodu se namreč zavedamo vloge in pozicije, ki jo imamo kot ena osrednjih kulturno umetniških inštitucij na Goriškem in širšem Primorskem, zato v programu vselej izpostavljamo predvsem raznolikost in kakovost posameznih umetniških projektov.

 

Podrobneje o naši kulturno-umetnostni vzgoji

Scroll

V doslej daleč najuspešnejšem letu 2019 smo tako organizirali 624 dogodkov, ki so se odvili tako v prostorih Kulturnega doma Nova Gorica in novogoriške Mestne galerije kot tudi na številnih drugih lokacijah, kjer gostujemo in sodelujemo v sklopu naših ciklov in festivalov. Te dogodke na glasbenem, likovnem in filmskem področju je obiskalo 69.430 ljudi.

 

Brez oklevanja lahko trdimo, da naša kulturno-umetniška ustanova, ki leži na občutljivem stičišču različnih narodov in kultur, s svojo dejavnostjo opravlja pomembno poslanstvo zagotavljanja pogojev za razvoj različnih umetniških zvrsti, spodbujanja ustvarjalnosti in s tem bogatenja kulturnega in duhovnega življenja v mestu in širše. Bistvo našega delovanja tako še naprej ostaja negovanje in razvijanje kulturno-umetniških vrednot, kjer še posebej veliko pozornosti namenjamo ustvarjalnim izzivom in kakovostnim umetniškim programom. To dragoceno poslanstvo na umetniškem področju bomo nadaljevali in ga nadgrajevali tudi v prihodnje, saj se zavedamo, da s tem v okolje, v katerem živimo, prinašamo pomembno dodano vrednost.

Skip to content