Kulturni dom Nova Gorica, Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica

T: + 386 5 335 40 10

Group 10708

Akreditacije

Vse akreditirane in vabljene goste prosimo, da vstopnice za prireditve dvignejo pravočasno oziroma eno uro po uradnem začetku dogodka, saj jim pozneje vstopnic ne bomo mogli zagotoviti.

"*" indicates required fields

Informacije

Politika varstva osebnih podatkov v Javnem zavodu Kulturni dom Nova Gorica (pdf dokument)

 

Kaj so osebni podatki

Osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke, na podlagi katerih vas je mogoče identificirati. Primer osebnih podatkov so: EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila, številka osebnega transakcijskega računa… Posebne vrste osebnih podatkov so podatki o posamezniku, ki razkrivajo njegovo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovo spolno usmerjenostjo, spolnim življenjem, podatki o obsodbah…

 

Kako ter za koliko časa bomo vaše osebne podatke hranili?

Osebni podatki, ki jih bomo zbrali na podlagi vašega izrecnega soglasja, bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov. Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov le v naši ustanovi do preklica vašega soglasja v obdelavo osebnih podatkov ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve. Vse zbirke osebnih podatkov bomo skrbno varovali z najnovejšimi tehničnimi varnostnimi sredstvi. Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega soglasja, ter jih ne bomo obdelovali na noben drug način, ki ni združljiv z našimi nameni oglaševanja.

 

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Pravico imate, da kadarkoli prekličete dano soglasje v obdelavo osebnih podatkov za enega ali vse namene obdelave osebnih podatkov, s katerimi ste soglašali. Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljete na naš naslov ali na elektronski naslov, dostopen na naši spletni strani. V primeru vašega preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bo družba vse zbrane osebne podatke izbrisala ter jih takoj prenehala uporabljati.

 

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov
Nova uredba vam prinaša številne pravice na področju varstva osebnih podatkov, ki so:

 • Pravica do izbrisa/pozabe in popravka netočnih osebnih podatkov.
 • Od upravljavca imate pravico zahtevati, da popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.
 • Od upravljavca imate pravico zahtevati takojšen izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami.
 • Upravljavec vas mora v primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.

 

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

 • Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.
 • Pravica do prenosljivosti vaših podatkov.
 • Od upravljavca imate pravico zahtevati, da vam posreduje osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.
 • Od upravljavca imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami, na vašo zahtevo posreduje drugemu upravljavcu.

 

Pravica do ugovora

Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene trženja, bo upravljavec vaše osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal uporabljati. Vse pravice lahko zahtevate s pisno zahtevo oziroma upravljavcu. Zahtevo pošljete po pošti na naš naslov ali na elektronski naslov dostopen na naši spletni strani.

 

Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami

Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

 

Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na e-naslov.

 

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo 25. maja 2018.


Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica
Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica
Telefon:  05 33 540 10
Spletna stran: www.kulturnidom-ng.si
Elektronski naslov

 

Podatki o pooblaščeni osebi:
Podjetje /oseba: DATAINFO.SI, d.o.o. /Benjamin Lesjak
Delovno mesto: Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Telefon: 02 620 43 00
Spletna stran: www.datainfo.si
Elektronski naslov

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 27. januarja 2023 sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), ki želi spodbuditi prijavo kršitev predpisov Republike Slovenije, za katere so posamezniki izvedeli v svojem delovnem okolju in zaščititi prijavitelje pred povračilnimi ukrepi, ki jih lahko zadenejo zaradi prijave.

 

K tej zavezi smo po zakonu pristopili tudi v Javnem zavodu Kulturni dom Nova Gorica. Znotraj organizacije smo vzpostavili prijavno pot (t. i. notranjo pot za prijavo), po kateri bodo prijavitelji lahko zaupno in varno podali svojo prijavo. Določili smo kontaktne podatke za prejem prijav, ukrepe za preprečitev razkritja identitete prijavitelja in imenovali zaupnika. Zaupnik, z internim sklepom določena oseba med zaposlenimi v zavodu, nudi prijavitelju informacije o zaščiti po tem zakonu, o postopkih za zunanjo prijavo ter ostalih subjektih, ki delujejo na področju zaščite prijaviteljev (uradi, ustanove, organi ali agencije EU ter nevladne organizacije). Zaupnik ne sme nikomur razkriti identitete prijavitelja.

 

Kontakti za podajo prijave:

 • elektronski naslov: zaupnik@kulturnidom-ng.si,
 • telefonska številka: 05 33 540 13,
 • po pošti na sedež organizacije: Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica, s pripisom »Prijava po ZZPri«.


Obrazec za notranjo prijavo

Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe

Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitve predpisov in zaščiti prijaviteljev

V Kulturnem domu Nova Gorica se zavezujemo k dostopnosti svojega spletnega mesta, zato vsem uporabnikom naših spletnih mest www.kulturnidom-ng.si in www.pixxelpoint.org omogočamo kar se da enakovreden dostop do vsebin.

 

Spletišča sproti še prilagajamo in razvijamo ter izboljšujemo v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin WCAG 2.1 (Web Content Accessibilitz Guidelines). Skladnost dostopnosti spletne strani Kulturnega doma Nova Gorica tako s smernicami WCAG 2.1 na današnji dan ustreza stopnji AA.

 

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti zajetih v Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) so bile omogočene nekatere prilagoditve tako, da je uporabniku omogočeno:

 • povečanje/pomanjšanje pisave,
 • črno-bel prikaz vsebin,
 • povečanje/pomanjšanje barvnega kontrasta,
 • omogočanje svetlega ozadja z umikom grafičnih elementov,
 • podčrtane aktivne povezave,
 • berljiva pisava,
 • povrnitev v prejšnje stanje.

 

Stopnja skladnosti

Spletna stran www.kulturnidom-ng.si je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja (ZDSMA). Spletne strani in vsebine so pripravljene v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin in ustrezajo standardu WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

 

Razlogi za delno in ne popolno dostopnost, so navedeni v nadaljevanju.

 

Nedostopna vsebina

Kljub našim resnim prizadevanjem, nam še ni uspelo zagotoviti popolne skladnosti spletišča z ZDSMA.

 

Zavedamo se naslednjih odstopanj od priporočil:

 • dokumenti v PDF obliki zapisa, Microsoft Office dokumenti ali njihovi ekvivalenti z odprto kodo,
 • fotografsko gradivo in nekateri slikovni materiali so brez opisa ali alternativnega spremljajočega besedila,
 • dostopnost multimedijskih vsebin, ki so prek povezave (YouTube) objavljene na navedenih spletnih straneh, so urejene zgolj v okviru osnovnega programa, iz katerega izhajajo, je delna (manjkajo npr. podnapisi video vsebin).

 

Priprava izjave o dostopnosti na podlagi samoocene

Izjava je bila nazadnje posodobljena 28. julija 2023.

 

Izjava o dostopnosti (PDF) 

 

Povratne in kontaktne informacije

Če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo dostopnosti spletnih strani www.kulturnidom-ng.si in www.pixxelpoint.org, nas opozoriti na napako ali nam glede dostopnosti podati pripombo, komentar ali pohvalo, nas lahko o tem obvestite po elektronski pošti ali pa pokličete na spodaj zapisano kontaktno telefonsko številko. Dostopnost spletišča je tudi v našem interesu, zato bomo veseli vsakega vašega komentarja.

 

Kulturni dom Nova Gorica
Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica
T 05 335 40 13
E pr@kulturnidom-ng.si

 

Izvršilni postopek

V primeru, da na vaše pripombe in pobude ne odgovorimo ali vam ne podamo zadovoljivih informacij, lahko skladno z določili zgoraj omenjenega zakona, podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

 

Ministrstvo za javno upravo
Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
T 01 478 47 78
E gp.uiv@gov.si

Kulturni dom Nova Gorica nima lastnega parkirišča. Po 17. uri lahko brezplačno parkirate vzdolž Kidričeve ulice in ulice Gradnikove brigade, v neposredni bližini Kulturnega doma Nova Gorica. Podzemno plačljivo parkirišče je na voljo v stavbi Eda Center na Delpinovi ulici.

Vljudno vas prosimo, da v primeru zamude začetka prireditve počakate do kratkega odmora med prvim in drugim delom programa, pri gledaliških predstavah pa do glavnega odmora. Zamudniki filmskih predstav lahko zasedete  razpoložljive sedeže le še pet minut po začetku projekcije filma. Enako velja tudi za gledališke predstave brez odmora.

Varovana brezplačna garderoba je v jesensko-zimskem terminu na voljo za dogodke v organizaciji Kulturnega doma Nova Gorica. Z obratovanjem prične pol ure pred prireditvijo, zapre pa se pol ure po zaključku. Prosimo, da v garderobi ne puščate dragocenih predmetov.

 

Za prireditve najemnikov je garderoba na voljo po njihovi odločitvi.

Kulturni dom Nova Gorica je javni prostor, ki svoje dogodke lahko fotografira in snema. Z udeležbo soglašate, da se vas sme posneti ali fotografirati in posnetek objaviti na spletni strani in družabnih omrežjih zavoda ter v tiskovinah za naše promocijske ali arhivske namene.

 

Namen snemanja je dokumentiranje aktivnosti, obveščanje javnosti o našem delu in dogodkih ter promocija. Če se ne želite pojavljati na omenjenih fotografijah in/ali posnetkih, vas vljudno prosimo, da se med fotografiranjem ali snemanjem umaknete. Hvala za razumevanje.

V veliki dvorani Kulturnega doma Nova Gorica je vgrajena induktivna zanka, ki naglušnim omogoča boljšo slišnost vseh dogodkov na velikem odru. Uporabniki slušnih aparatov ob obisku naših prireditev preklopite na T ali M + T.

Kulturni dom Nova Gorica ima lastnega fotografa, zato je kakršno koli fotografiranje ter tonsko ali video snemanje zunanjih nepooblaščenih izvajalcev na prireditvah strogo prepovedano. Prosimo vas, da ob vstopu v dvorano izklopite vse mobilne naprave. V kolikor bi želeli postopati drugače vas prosimo, da se o tem predhodno dogovorite s službo za odnose z javnostmi:

 

Barbara Poša Belingar , odnosi z javnostmi
T: 05 335 40 13
E: pr@kulturnidom-ng.si

V dvorane Kulturnega doma Nova Gorica je strogo prepovedan vnos hrane in pijače.

Med odmori prireditev se lahko osvežite v Cafe Gallus v stavbi Kulturnega doma Nova Gorica.

 • Abonmajska vstopnica je prenosljiva med obiskovalci z istim statusom (zaposleni, upokojenci, študenti, …). Če želite prenesti abonma na drugo osebo, ki nima enakega statusa kot vi, na blagajni uredite doplačilo pred ogledom predstave.
 • Če prireditev zamudite, vam ne moremo zagotoviti, da boste sedeli na svojem sedežu.
 • Rezervirane vstopnice lahko dvignete najkasneje v treh delovnih dneh od rezervacije. Po izteku tega roka, bomo vašo rezervacijo sprostili.
 • Nakup znižane cene vstopnice je možen samo na blagajni.
 • V spletni prodaji nakup znižane vstopnice ni mogoč.
 • Denarja za že kupljene vstopnice ne vračamo, razen v primeru, ko je prireditev oz. dogodek odpovedana z naše strani.

Za  korektno in prijetno sodelovanje vas prosimo, da upoštevate nekaj napotkov glede prihoda in uporabe naših prostorov:

 

Vhod za nastopajoče:

Vhod za nastopajoče je isti kot vhod za upravo, v zadnjem delu Kulturnega doma Nova Gorica, do koder vstopate iz ulice Gradnikove brigade, ob Casinoju Admirall – Princess, po stopnicah desno od vhoda v Cafe Gallus.

 

Parkirni prostor:

Kulturni dom Nova Gorica nima lastnega parkirišča z izjemo nekaj parkirnih mest na zasebnem parkirišču Casinoja Admirall-Princess. Vabimo vas, da se glede parkiranja posvetujete z našo tehnično službo, ki bo za vas lahko predhodno rezervirala omenjenih nekaj razpoložljivih parkirnih mest.

 

Tehnične zahteve
Zaradi organizacije notranje tehnične službe vas naprošamo, da nam v pisni obliki pošljete vaše tehnične zahteve (tehnični raider) najkasneje teden dni pred nastopom. Drugim zahtevam na dan prireditve mogoče ne bomo uspeli zadostiti.

 

Tehnični podatki – mala in velika dvorana:

Tehnične podatke male in velike dvorane ter vso razpoložljivo tehnologijo Kulturnega doma Nova Gorica lahko preverite v zavihku Najem dvoran.

 

 

Kontakt in informacije

 

Barbara Poša Belingar
Odnosi z javnostmi, organizacija in koordinacija kulturnih programov

 

T: 05 335 40 13
E: pr@kulturnidom-ng.si

 

 

Miran Šumandl
Vodja tehnične službe

 

T: 05 335 40 14
E: tehnika@kulturnidom-ng.si

Shema galerije

360° Fotografije prostora

Logotipi galerije

 

Parkirni prostor

Mestna galerija Nova Gorica nima lastnega parkirišča. Vabimo vas, da se glede parkiranja posvetujete z našo tehnično službo.

Kontakt in informacije

 

Pisarna:

Mateja Poljšak Furlan
Kustosinja in vodja filmskega programa

 

T: 05 335 40 15
E: mestnagalerija@kulturnidom-ng.si

 

 

Galerija:

Tadej Hrovat
Tehnična služba MGNG

 

T: 05 335 40 17
E: mgng@siol.net

Tehnične podatke male in velike dvorane in razpoložljive tehnologije Kulturnega doma Nova Gorica lahko dobite za podstrani Najem dvoran.

Kontakt

 

Martina Mavrič
koordinatorka oddaje dvoran

 

T: 05 335 40 10
E: uprava@kulturnidom-ng.si

Navodila za obiskovalce za zmanjševanje možnosti prenosa okužbe z virusom Covid-19 v naši hiši:

 

 • V Kulturni dom Nova Gorica lahko vstopajo le zdrave osebe, ki ne kažejo znakov akutne bolezni dihal.
 • Ob vstopu v prostor si je potrebno razkužiti roke ter ves čas obiska skrbeti za ustrezno higieno rok in kašlja.
 • Uporaba lastne zaščitne maske v prostorih Kulturnega doma Nova Gorica je OBVEZNA.
 • Med gibanjem po naših prostorih je potrebno ves čas upoštevati predpisano medsebojno varnostno razdaljo (najmanj 1,5 m), kadar ne gre za družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.
 • Plačilo vstopnic – spodbuja se brezgotovinsko oz. brezstično plačevanje.
 • Obiskovalci v dvorano vstopajo posamično (in tako tudi sedijo) razen v primeru družin z otroki in članov skupnega gospodinjstva.
 • Obiskovalci morajo obvezno upoštevati navodila zaposlenih oz. biljeterjev glede posedanja na proste sedeže.
 • Kontrolo vstopnic biljeterji opravijo brez stika.

 

Ekipa Kulturnega doma Nova Gorica.

 

Skip to content