Kulturni dom Nova Gorica, Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica

T: + 386 5 335 40 10

Group 10708

Čezmejno sodelovanje

Čezmejno sodelovanje

Eden strateških ciljev Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica je čezmejno sodelovanje, zato tovrstnim projektom namenjamo veliko pozornosti. Zavedamo se namreč pomena našega zavoda kot pomembnega snovalca kulturnega dogajanja tako v mestu kot širšem goriškem zaledju, večkrat izpostavljamo strateško pozicijo Nove Gorice in s tem kulturnega doma, ki ima tudi vlogo promotorja slovenske umetnosti pri sosedih in vzpostavlja medkulturni dialog s sosednjo Gorico in širšo Furlanijo – Julijsko krajino.

 

Z umetnostjo premagujemo različne meje, in prav zato je naša ustanova vpeta v številne čezmejne projekte, med katerimi zagotovo izstopajo skupne pobude s Kulturnim domom iz sosednje Gorice in dolgoletno sodelovanje s festivali, kot so Med zvoki krajev – Nei suoni dei luoghi, Dvorna glasba – Musica Cortese, Jazz&Wine of peace, Accros the border idr.

 

Dveletni čezmejni evropski projekt, Festival ECHOS – čezmejni odmevi, ki je med letoma 2013 in 2015 uspel združiti ter povezati tako kulturne institucije kot glasbene ustvarjalce, in kar je najpomembnejše, občinstvo z obeh strani meje, pa je bil sofinanciran s strani Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007–2013. Finančno podporo s strani evropskega programa Ustvarjalna Evropa je prav tako dobil je festival zborovske glasbe Tenso 2017.

Predlogi in ponudbe:

 

T: 05 335 40 13
E: pr@kulturnidom-ng.si

Rectangle 1120 (10)
Rectangle 1120 (10)

Čezmejnemu sodelovanju se tako posvečamo predvsem zato, ker se zavedamo vloge našega zavoda kot pomembnega snovalca kulturnega dogajanja tako v mestu kot širšem goriškem zaledju. S tem izpostavljamo strateško pozicijo Nove Gorice in kulturnega doma, ki ima tudi vlogo promotorja slovenske umetnosti pri sosedih in vzpostavlja medkulturni dialog s sosednjo Gorico ter širšo Furlanijo – Julijsko krajino.

 

Zadovoljni z dosedanjimi uspešnimi čezmejnimi sodelovanji se veselimo tudi vseh prihodnjih, ki nam jih lahko predlagate oz. ponudite tako, da nam pišete ali nas pokličete na zgoraj navedene kontakte. Z veseljem vam bomo prisluhnili!

Partnerji