Kulturni dom Nova Gorica, Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica

T: + 386 5 335 40 10

Group 10708
29.02.2024

Letno poročilo je pod streho, na ogled nekaj številk…

Scroll

ponedeljek, 26. februarja 2024, je svet zavoda soglasno sprejel Letno poročilo Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za poslovno leto 2023. Uspešno zasledovanje začrtanih programskih ciljev osrednjega kulturnega središča na Goriškem smo tudi v lanskem letu podkrepili s številnimi dogodki in zavidljivim obiskom naših prireditev. Kulturni dom Nova Gorica je ustanovljen za izvajanje javne službe na glasbenem, galerijskem in filmskem področju ter za izvajanje dejavnosti na trgu. Financira se s sredstvi ustanoviteljice – Mestne občine Nova Gorica, ki v celoti zagotavlja finančna sredstva za plače (delno tudi za program in vzdrževanje objekta) ter pridobljenimi dodatnimi finančnimi sredstvi iz proračunov bližnjih občin, Ministrstva za kulturo, tujih veleposlaništev, iz lastnega prihodka ter sponzorskih in donatorskih sredstev.


Festival FLORES MUSICAE | september 2023 | foto: Janko Lipovšek

 

letu 2023 smo organizirali 594 dogodkov, ki so se odvili tako v prostorih Kulturnega doma Nova Gorica in novogoriške Mestne galerije kot tudi na številnih drugih lokacijah, kjer gostujemo in sodelujemo v sklopu naših ciklov in festivalov, kot so razna mestna prizorišča, Grad Kromberk, Dvorana Frančiškanskega samostana Kostanjevica, Vila Vipolže, Bazilika na Sveti Gori, Glasbena šola Nova Gorica, Pomnik Miru na Cerju, Cerkev sv. Mihaela v Šmihelu, KC Mostovna idr. Omenjenih 589 dogodkov na glasbenem, likovnem in filmskem področju je obiskalo 53.068 ljudi.

IZREDNI KONCERTI: GoGospel – Free Voices Show Choir, december 2023 | foto: Janko Lipovšek

 

Od tega je lanski glasbeni program, skupaj s ciklom pogovornih srečanj Potohodci, ponudil 162 dogodkov in pritegnil 12.511 obiskovalcev, pod okriljem Mestne galerije Nova Gorica pa smo uresničili 200 dogodkov, ki se jih je udeležilo 7.780 ljubiteljev vizualne umetnosti. Pet leto zapored smo v avli naše ustanove v prazničnem decembru organizirali tudi dva sejma – Miklavžev in Božični sejem unikatnih izdelkov, kjer smo našteli okrog 300 obiskovalcev.

POTOHODCI: Otroci in mladostniki v krempljih virtualne resničnosti  | marec 2023 | foto: Janko Lipovšek

 

Po odloku iz leta 2004 v našem zavodu v okviru javne službe ponujamo tudi umetniški film. V okviru filmske ponudbe smo tako lansko leto ponudili 155 filmskih projekcij umetniškega in kakovostnega filma ter 10 predavanj na temo filma, ki so v malo dvorano privabili 11.947 ljubiteljev sedme umetnosti.

KINO/ČEZMEJNO: Fantom iz opere (1925) z glasbeno spremljavo v živo| oktober 2023 | foto: Janko Lipovšek

 

Kljub še vedno populistični in neverjetni mantri, da »Nova Gorica nima kina«, si znotraj našega poslanstva in uresničevanja ciljev zavoda resnično prizadevamo za širjenje kakovostnih filmskih vsebin. Ob tem pa gre seveda razumeti, da jih lahko kot javni zavod izvajamo le znotraj finančnih in kadrovskih okvirjev ter prostorskih danosti naše stavbe iz leta 1980.

GLASBENA MLADINA: Ujemi drevo | januar 2023 | foto: Janko Lipovšek

 

Kulturni dom Nova Gorica namenja veliko pozornosti tudi kulturno-vzgojnim programom za različne starostne stopnje otrok in mladine, znotraj katerih izstopajo programi Glasbene mladine, pri katerih sodelujemo s petimi goriškimi občinami in kjer po številu prireditev sodimo v sam slovenski vrh. Poleg povezovanja z Glasbeno mladino Slovenije občasno tudi sami oblikujemo programe za različne starostne stopnje (v okviru Tedna otroka in ob novem letu), nekatere od teh ponudimo šolam brezplačno, kot darilo Kulturnega doma Nova Gorica otrokom Goriške. Z vsemi temi aktivnostmi popestrimo glasbeno življenje mladim in jim širimo vedenje o glasbi. V lanskem letu smo v okviru tega programa organizirali 89 dogodkov za 4.845 otrok in mladostnikov. H kulturno-vzgojnim programom štejemo tudi šolski filmski program, v sklopu katerega si je v lanskem letu 27 filmskih projekcij ogledalo 3.129 otrok, mladine in njihovih spremljevalcev.

MGNG: VDIH IZDIH – skupinska razstava | januar 2023 | foto: Janko Lipovšek

 

Znotraj galerijskega programa, v sklopu katerega smo izpeljali 200 različnih dogodkov in našteli 7.870 obiskovalcev, gre izpostaviti 53 otroških likovnih ustvarjalnic, ki se jih je udeležilo 967 otrok, in našo Likovno šolo, ki je v šestem letu delovanja z lanskimi 100 srečanji v sklopu svojih 5-ih programov pod svojim okriljem šolala 39 udeležencev, otrok in odraslih. Posebej nas veseli uspeh naših učiteljev, akademskih kiparjev Katje Oblak in Julija Borštnika, ki znotraj šole s svojim mentorstvom pripravljajo tudi dijake na sprejemne izpite likovnih akademij.

KiT: Bohinjska proga: Ob Soči po “tiru treh narodov” | foto: Janko Lipovšek

 

Kulturni dom Nova Gorica je ob vsem tem tudi ustanovitelj in upravitelj Kulturno-informacijske stične točke KiT, ki že skoraj osem let deluje v stavbi Železniške postaje Nova Gorica. V svoje prostore je točka v lanskem letu privabila 3.718 obiskovalcev iz 58-ih različnih držav. Posebej gre izpostaviti tudi stalno razstavo v avli Železniške postaje Nova Gorica naslovljeno Bohinjska proga: Ob Soči po “tiru treh narodov”, ki je otipljiv rezultat čezmejnega sodelovanja. Nastala je v organizaciji Kulturnega doma Nova Gorica in Kulturno-informacijske stične točke KIT v sodelovanju z EZTS GO – Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje med občinami Gorica (I), Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba (SLO).

GLASBENI ABONMA: Sekstet Dohnanyi | december 2023 | foto: Janko Lipovšek

 

Naša dolgoletna čezmejna sodelovanja v obliki raznoraznih pobud in koncertov, ki jih oblikujemo s Kulturnim domom GoricaSCGV Emil Komel, goriškima društvoma Dramsam in EXAMINA, društvom iz Krmina Controtempo in društvom Progetto Musica iz Vidma, so obrodila že prepoznavne projekte kot so Med zvoki krajev, Zvoki miru, Od Veszprema 2023 do GO! 2025 ter dolgoletna sodelovanja v sklopu festivala srednjeveške in renesančne glasbe FLORES MUSICAE in festivala OKTOBER JAZZ. V sklopu čezmejnih sodelovanj, ki poleg koncertne dejavnosti velikokrat ponujajo tudi spremljevalne aktivnosti v obliki vodenih ogledov in sprehodov, smo  v lanskem letu sooblikovali 21 dogodkov s 2.067 obiskovalci.

IZREDNI KONCERTI: Od Veszprema 2023 do GO! 2025 | december 2023 | foto: Janko Lipovšek

 

Izpeljavo vseh omenjenih programov, splošne materialne stroške ter investicije in investicijsko vzdrževanje naše stavbe krijemo s sredstvi ustanoviteljice Mestne občine Nova Gorica, Ministrstva za kulturo RS, sosednjih občin in nekaj sponzorskih oziroma donatorskih sredstev. Veliko omenjenih stroškov pa financiramo tudi z lastnimi sredstvi. Na tem mestu bi se zato radi iskreno zahvalili vsem obiskovalcem in uporabnikom naših dvoran. Samo v lanskem letu smo zabeležili 54 gostovanj, ki nastajajo tudi ob naši administrativno-tehnični podpori, in so v naš kulturni hram pritegnila 16.147  obiskovalcev. Del lastnih sredstev smo lahko zato namenili tudi izrednim vsebinam, ki niso javno (so)financirane, bogatenju obstoječega programa ter investicijskemu vzdrževanju stavbe in nakupu opreme.

 

Poslovno leto 2023 smo tako tudi uradno sklenili pozitivno – z zadovoljstvom, tako s finančnim kot tudi tistim vezanim na naše opravljeno delo, ki je plod celotnega kolektiva zaposlenih, zunanjih izvajalcev in pogodbenih (so)delavcev ter študentov in dijakov, ki nam s predanostjo in strokovnostjo pomagajo pri uresničevanju in zasledovanju naših ciljev.

 

IZREDNI KONCERTI: Hamo & Tribute 2 Love | februar 2023 | foto: Janko Lipovšek

 

Na tem mestu gre zato zahvala tudi in predvsem vsem obiskovalcem, ki skupaj z nami pišejo uspešno zgodbo in nam pomagajo ohranjati plamen profesionalne kulture v našem mestu. Tudi v prihodnje bomo, kljub nenehno zvišujočim se stroškom ter izzivom, ki jih postavlja sodobna družba, stremeli k oblikovanju dobrih ustvarjalnih odnosov, ki bodo obrodili nove uspehe in poslovna zadovoljstva.

Kulturni dom Nova Gorica
Bevkov trg 4
5000 Nova Gorica

 

T: 05 335 40 13
E: pr@kulturnidom-ng.si

 

Skip to content