Kulturni dom Nova Gorica, Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica

T: + 386 5 335 40 10

Group 10708
17.06.2024

Projekt CREW – KRIŽIŠČE VIZIJ

Scroll

Kulturni dom Nova Gorica je bil skupaj s projektnimi partnerji SDAG SpA a socio unico, Občino Šempeter – Vrtojba, beneško univerzo Università IUAV di Venezia in Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani zelo uspešen s prijavo projekta CREW – križišče vizij na Javni razpis za standardne projekte št. 02/2023 Programa Interreg VI – A Italia – Slovenija 2021 – 2027. Odbor za spremljanje Programa je namreč 21. marca 2024 potrdil prednostne lestvice razpisa za standardne projekte z le 29 projekti, ki so bili odobreni izmed velike konkurence prijavljenih projektov. S projektom smo uspeli pridobiti 1.066.037,90 EUR nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, od tega novogoriški Kulturni dom 128.752,00 EUR, kar predstavlja 80 % od vseh upravičenih stroškov, celotna vrednost projekta pa znaša 1.332.547,38 EUR.

V projektu se soočamo z izzivi, ki jih program Interreg VI A Italija-Slovenija naslavlja v specifičnem cilju 4.6 – Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma v gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah. Projekt je namreč namenjen krepitvi turistične privlačnosti čezmejnega območja Gorica, Šempeter – Vrtojba in sosednjih območij z integriranimi pobudami na področju kulture ter urbanističnega in prostorskega načrtovanja, s posebnim poudarkom na trajnostni mobilnosti, s čim večjimi pozitivnimi učinki v smislu socialne vključenosti, življenjskih možnosti in zaposljivosti.

Čezmejno območje Gorice ter Šempetra in Vrtojbe je bilo izbrano za središče projekta, kot primer obmejnega gospodarstva, ki je svojo moč črpalo iz samega obstoja meje, s projektom pa se naslavlja problematiko premajhne izkoriščenosti in delne degradacije območja tik ob meji. Z namenom revitalizacije območja bo tako v okviru projekta izdelan strateški načrt z ovrednotenjem in krepitvijo snovne in nesnovne kulturne dediščine območja, s poudarkom na sonaravnosti in dostopnosti, v skladu z vizijo novega evropskega Bauhausa. Na podlagi izbranega scenarija bodo v tem okviru izvedeni pilotni ukrepi turistične in kulturne narave. S spodbujanjem večkulturnega okolja in vzpostavitvijo točk srečevanja bo vzpostavljen čezmejni kulturni ekosistem, ki bo podprl čezmejni kulturni, enološki in gastronomski turizem ter oživitev obmejnega območja, ki bo v projektu postalo prizorišče umetniškega izražanja in dogodkov s čezmejno vrednostjo.

Kulturni dom Nova Gorica bo v projekt CREW prinesel svoje izkušnje pri razvoju umetniških in kulturnih pobud za valorizacijo čezmejnega ozemlja in vzpostavitev njegove identitete. Kot partnerji projekta bomo vključeni v vse projektne aktivnosti z namenom sodelovati pri doseganju rezultatov v skladu z vizijo in poslanstvom projekta. Naša glavna naloga pa bo predvsem oblikovanje parka skulptur, s katerimi bomo oplemenitili obmejni javni prostor in s tem ovrednotili delo slovenskih in italijanskih kipark in kiparjev, ki izhajajo iz goriškega prostora.

Z izvajanjem projekta smo ravnokar začeli, pred nami je 30 mesecev intenzivnega dela, nadejamo pa se tudi dobrega sodelovanja z obema slovenskima in italijanskima partnerjema.

Projekt sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027.

Skip to content