Kulturni Dom small logo

Box Office

Opening Hours

 

Monday – Friday:
10.00 — 13.00 and 14.00 — 17.00
And one hour before the start of the event.
 

Contact

 

Blanka Ipavec
Helena Huber Kompara

Box Office

T: 05 335 40 16
E: blagajna@kulturnidom-ng.si

 

Where You Find Us

 

Kulturni dom Nova Gorica
Bevkov trg 4
SI – 5000 Nova Gorica

 

Direction

 

Gift Cards

 

You can purchase a Gift Card worth:
50 € / 40 € / 20 €
 
The Gift Card can be used as a payment for any event organized by Nova Gorica Art Center. They are valid for 12 months from the issue date.

Ticket Prices

 

Ticket prices are listed
on the event side.

Good To Know

 • V Kulturni dom Nova Gorica lahko vstopajo le zdrave osebe, ki ne kažejo znakov akutne bolezni dihal.
 • Ob vstopu v prostor si je potrebno razkužiti roke ter ves čas obiska skrbeti za ustrezno higieno rok in kašlja.
 • Uporaba lastne zaščitne maske v prostorih Kulturnega doma Nova Gorica je obvezna.
 • Med gibanjem po naših prostorih je potrebno ves čas upoštevati predpisano medsebojno varnostno razdaljo (najmanj 1,5 m), kadar ne gre za družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.
 • Plačilo vstopnic – spodbuja se brezgotovinsko oz. brezstično plačevanje.
 • Obiskovalci v dvorano vstopajo posamično (in tako tudi sedijo) razen v primeru družin z otroki in članov skupnega gospodinjstva.
 • Obiskovalci morajo obvezno upoštevati navodila zaposlenih oz. biljeterjev glede posedanja na proste sedeže.
 • Kontrolo vstopnic biljeterji opravijo brez stika.

Single tickets

 • Discounted and/or free tickets are granted according to the individual event.
 • The reduced-price tickets can be bought only at the box office.
 • The purchase of tickets is final and without the possibility of a refund, change of dates or cancellation.

 

Season tickets

 • Season tickets are available at a reduced price to children, students and pensioners.
 • The unemployed persons can receive a Season Ticket free of charge with a valid proof of status.
 • The Season Tickets are transferable, but only among visitors of the same category. If you wish to pass your ticket to someone who doesn’t have the same status as you, you should settle the difference at the box office before the event.

Reservation of tickets for all events organized by the Nova Gorica Arts Center is valid for 3 days. After the reservation expires, the tickets go on resale.

Nova Gorica Arts Center has its own photographer, so any kind of photography and audio or video recording at events by unauthorized person is strictly prohibited. We also ask you to turn off all mobile devices when entering the hall.

The Nova Gorica Arts Centre is a public institution and therefore takes photographs during the events in order to post them on its social media platforms, web page and for other promotional purposes. If you do not want to appear on the photos, we kindly ask you to inform us about that.

Kaj so osebni podatki

Osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke, na podlagi katerih vas je mogoče identificirati. Primer osebnih podatkov so: EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila, številka osebnega transakcijskega računa… Posebne vrste osebnih podatkov so podatki o posamezniku, ki razkrivajo njegovo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovo spolno usmerjenostjo, spolnim življenjem, podatki o obsodbah…

 

Kako ter za koliko časa bomo vaše osebne podatke hranili?

Osebni podatki, ki jih bomo zbrali na podlagi vašega izrecnega soglasja, bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov. Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov le v naši ustanovi do preklica vašega soglasja v obdelavo osebnih podatkov ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve. Vse zbirke osebnih podatkov bomo skrbno varovali z najnovejšimi tehničnimi varnostnimi sredstvi. Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega soglasja, ter jih ne bomo obdelovali na noben drug način, ki ni združljiv z našimi nameni oglaševanja.

 

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Pravico imate, da kadarkoli prekličete dano soglasje v obdelavo osebnih podatkov za enega ali vse namene obdelave osebnih podatkov, s katerimi ste soglašali. Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljete na naš naslov ali na elektronski naslov, dostopen na naši spletni strani. V primeru vašega preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bo družba vse zbrane osebne podatke izbrisala ter jih takoj prenehala uporabljati.

 

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov
Nova uredba vam prinaša številne pravice na področju varstva osebnih podatkov, ki so:

 • Pravica do izbrisa/pozabe in popravka netočnih osebnih podatkov.
 • Od upravljavca imate pravico zahtevati, da popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.
 • Od upravljavca imate pravico zahtevati takojšen izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami.
 • Upravljavec vas mora v primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.

 

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

 • Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.
 • Pravica do prenosljivosti vaših podatkov.
 • Od upravljavca imate pravico zahtevati, da vam posreduje osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.
 • Od upravljavca imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami, na vašo zahtevo posreduje drugemu upravljavcu.

 

Pravica do ugovora

Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene trženja, bo upravljavec vaše osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal uporabljati. Vse pravice lahko zahtevate s pisno zahtevo oziroma upravljavcu. Zahtevo pošljete po pošti na naš naslov ali na elektronski naslov dostopen na naši spletni strani.

 

Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami

Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

 

Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na e-naslov.

 

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo 25. maja 2018.

 

Politika varstva osebnih podatkov v Javnem zavodu Kulturni dom Nova Gorica

 


Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica
Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica
Telefon:  05 33 540 10
Spletna stran: www.kulturnidom-ng.si
Elektronski naslov

 

Podatki o pooblaščeni osebi:
Podjetje /oseba: DATAINFO.SI, d.o.o. /Benjamin Lesjak
Delovno mesto: Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Telefon: 02 620 43 00
Spletna stran: www.datainfo.si
Elektronski naslov

The wardrobe opens half an hour before the event and closes half an hour after the event. Please do not leave valuables in the wardrobe.

Nova Gorica Arts Center does not have its own parking lot. Parking along the Kidričeva and the Gradnikove brigade streets is free of charge after 5 p.m..
There is a payable underground car park in the tallest building (Eda Centre) about 50 metres from the Nova Gorica Arts Center.

The large theatre hall of the Nova Gorica Cultural Centre has an induction loop enabling people with hearing impairment to experience better the shows. If you have a compatible hearing aid, switch it to T or M+T.

It is forbidden to bring food and drinks into the halls of Nova Gorica Arts Center. During the break you can refresh yourself in the Gallus Beer Bar located in the building of the Nova Gorica Arts Center.

Those who miss the beginning of an event, will be asked to wait until the short break between the first and the second part or the main break during theatre shows. If late for the screening, you will be allowed to enter the theatre only five minutes into the screening, provided that your seat is still available. The same rule applies to stage shows with no break.