2018

Kulturni dom Nova Gorica uspešno zaključil poslovno leto 2017

Big image alt

V ponedeljek, 26. februarja 2018 je Svet zavoda soglasno sprejel Letno poročilo Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za poslovno leto 2017. Z veseljem ugotavljamo, da nam je tudi v tem letu uspelo slediti začrtanim ciljem osrednjega kulturnega središča na Goriškem in da se lahko pohvalimo z lepim obiskom naših prireditev.

Leto 2017 je bilo rekordno tako glede števila dogodkov, ki so Goriško in širšo okolico bogatili na glasbenem, likovnem in filmskem področju, kot glede njihove obiskanosti. Pripravili smo namreč kar 545 dogodkov v okviru našega kulturno-umetniškega programa, ki so se odvili tako v prostorih Kulturnega doma Nova Gorica, novogoriške Mestne galerije kot na številnih drugih lokacijah. Te dogodke je obiskalo 66.043 ljudi.

Od tega je glasbeni program skupaj s ciklom predavanj Potohodci obsegal 187 dogodkov in pritegnil 17.620 obiskovalcev. Pod okriljem Mestne galerije Nova Gorica smo uresničili 171 dogodkov, ki se jih je udeležilo 9.119 ljubiteljev vizualne umetnosti. Tu naj omenimo, da sta k porastu dogodkov pripomogla pregledna razstava »Na začetku je bila črta«  - sedemdeset let likovne ustvarjalnosti v Novi Gorici in Likovna šola, ki jo izvajamo zadnji dve leti.

V okviru filmskega programa smo ponudili 125 dogodkov od tega 13 predavanj oz. predstavitev na temo filma, ki so v malo dvorano privabili 9.278 ljubiteljev sedme umetnosti.

Kulturni dom Nova Gorica namenja veliko pozornosti tudi kulturno-vzgojnim programom znotraj katerih izstopajo otroške likovne ustvarjalnice in programi Glasbene mladine, pri katerih sodelujemo s petimi goriškimi občinami. Programe posredujemo za različne starostne stopnje otrok in mladine. V letu 2017 je tako 5.498 mladostnikov obiskalo 101 dogodek samo znotraj programa Glasbene mladine.

Poleg rednega delovanja gre navesti tudi oddajo naših dvoran za prireditve drugih organizatorjev, tako imenovana gostovanja, ki v Kulturnem domu Nova Gorica nastajajo ob naši administrativno-tehnični podpori. 62 tovrstnih dogodkov v preteklem letu je v naš kulturni hram pritegnilo 22.964 obiskovalcev.

Ne nazadnje naj omenimo še najnovejšo pridobitev Kulturnega doma Nova Gorica, to je Kulturno-informacijsko stično točko, ki je v svojem drugem letu delovanja v svoje prostore na železniški postaji v Novi Gorici privabila 7.062 obiskovalcev iz 62 različnih držav. Na področju čezmejnega delovanja, ki ga utrjujemo prav s KIT-om, se je jeseni zgodil tudi pomemben korak v sodelovanju z goriško občino. Rednemu financiranju Mestne občine Nova Gorica se je s finančno podporo za delovanje za leto 2017 pridružila tudi sosednja občina Gorica.  

Za izpeljavo vseh omenjenih programov, splošne materialne stroške ter investicije in investicijsko vzdrževanje stavbe novogoriškega Kulturnega doma smo poleg sredstev ustanoviteljice Mestne občine Nova Gorica, Ministrstva za kulturo RS, sosednjih občin in nekaj sponzorskih oziroma donatorskih sredstev, namenili tudi veliko lastnih sredstev.

Poslovno leto 2017 torej lahko sklenemo z zadovoljstvom nad opravljenim delom, saj smo organizirali res veliko število dogodkov in na prireditve privabili precej več občinstva kot leta poprej. Zato se zahvaljujemo predvsem našim zvestim obiskovalcem, ki skupaj z nami pišejo uspešno zgodbo in nam pomagajo ohranjati plamen profesionalne kulture v našem mestu. Ne nazadnje gre zahvala tudi maloštevilni ekipi zaposlenih, ki prizadevno opravlja svoje delo ter tako pripomore k razvoju naših dejavnosti in končnemu uspešnemu rezultatu poslovanja. Želimo si, da bi znali tudi v prihodnje oblikovati dobre ustvarjalne odnose, ki bodo prinesli nove uspehe in poslovna zadovoljstva.

 

Kulturni dom Nova Gorica,
Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica
T: + 386 5 335 40 10

Kulturni dom Nova Gorica je član
Art kino mreža Slovenije Europa Cinemas KUDUS
 
Občina Ministrstvo za kulturo Radio Koper Radio Robin Hit US embassy