2017

Izšla monografija ob razstavi "Na začetku je bila črta"

Big image alt

V torek, 12. decembra, smo na gradu Kromberk predstavili monografijo, ki je izšla ob razstavi z naslovom "Na začetku je bila črta". Raztsavni projekt, ki ga je dopolnil obsežen katalog, je plod uspešnega sodelovanja dveh pomembnih goriških institucij, Goriškega muzeja in Kulturnega doma Nova Gorica, ki sta združili moči pri pripravi tako razstave kot publikacije.

V obsežnem katalogu, ki je pred vami, so avtorji v študijskih besedilih umetnostnozgodovinsko ovrednotili bogato likovno dogajanje v mestu od nastanka do danes. Brane Kovič je podal splošen oris dogajanja, Katarina Brešan se je posvetila likovni ustvarjalnosti od njenih začetkov do devetdesetih let prejšnjega stoletja, Klavdija Figelj pa je predstavila sodobno umetniško produkcijo, zlasti tisto, ki je v mestu nastajala približno zadnji dve desetletji. Posebno poglavje je posvečeno javnim spomenikom in skulpturam v Novi Gorici, prispevala ga je Pavla Jarc, David Kožuh pa se je sprehodil po vseh razstaviščih, ki so delovala oziroma delujejo v mestu ter skrbijo za prezentacijo in promocijo tako goriške kot slovenske in tuje umetnosti.

Ob izidu kataloga se zahvaljujemo vsem, ki so nam z dragocenimi nasveti in napotki pomagali pri raziskovanju tega pomembnega poglavja v zgodovini našega mesta. Hvala vsem, ki so s svojimi prizadevanji doprinesli k realizaciji razstave in te knjige, še zlasti vsem sodelujočim umetnikom, piscem besedil, Mojci Valič za pomoč pri evidentiranju javne plastike, oblikovalcu Boštjanu Komelu in fotografu Mateju Vidmarju. Izida pričujoče publikacije pa ne bi bilo mogoče uresničiti brez podpore Mestne občine Nova Gorica, osrednjega financerja projekta, Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in Občine Šempeter-Vrtojba, za kar jim gre posebna zahvala. Upati je, da bo katalog služil kot referenčna publikacija in pomemben vir informacij za nadaljnja še bolj poglobljena raziskovanja likovne umetnosti na Goriškem.

Naš glavni namen je bil predstaviti in ovrednotiti tehtne likovne stvaritve in ključna imena, ki so krojila likovno dogajanje v sedemdesetletni zgodovini mesta, ter opozoriti na bogastvo in raznolikost goriške likovne ustvarjalnosti, ki ne glede na vzpone in padce ves čas pripada širšemu kulturnemu snovanju in išče stik s sočasnim dogajanjem v likovni umetnosti.

 

Kulturni dom Nova Gorica,
Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica
T: + 386 5 335 40 10

Kulturni dom Nova Gorica je član
Art kino mreža Slovenije Europa Cinemas KUDUS
 
Občina Ministrstvo za kulturo Radio Koper Radio Robin Hit US embassy