DNEVI STARE GLASBE 2016: USTVARJALNE DELAVNICESTARA GLASBA KOT USTVARJALNI IZZIV

22. – 25. september 2016

Izobraževanje vodi Milko Lazar, skladatelj in čembalist

Milko Lazar foto Jure Erzen


   PRIJAVNICA                                                            MOŽNOST UGODNEGA PRENOČEVANJACilj delavnice je iskanje novih zvočnosti s pogledom, obrnjenim v staro glasbo in glasbila iz prejšnjih obdobij. Namenjena je inštrumentalistom, ki se ukvarjajo s historičnimi izvajalskimi praksami na avtentičnih glasbilih, pa tudi s sodobnimi glasbili in sodobnimi pristopi, in skladateljem, ki jih zanima ustvarjanje sodobne zvočnosti na starih glasbilih. Vabljeni so vsi, ki jih privlači zvočno raziskovanje, kombiniranje različnih izvajalskih pristopov in glasbenih obdobij ter improvizacija brez znotraj določenih predpisanih napotkov ali vnaprejšnjih določil.

Glavne teme:
- vloga starih glasbil oz. njihovih replik v stari in novi glasbi,
- možnost uporabe avtentičnih-historičnih izvajalskih praks v sodobni glasbi ter v sodobni improvizaciji na avtentičnih ali sodobnih glasbilih,
- združevanje in prepletanje starih glasbil z novimi ter stare glasbe s sodobno – prednosti in pomanjkljivosti.
Vsebina bo temeljila in izhajala iz gradiva, ki ga bodo ponudili prijavljeni udeleženci: iz njihove glasbene izobrazbe, glasbil, ki jih igrajo, in glasbe, ki jo ustvarjajo.

V štirih dnevih bomo pregledali osnove avtentične izvajalske prakse, osredotočenost skupinskega dela pa bo predvsem v sestavljanju celovitega koncertnega programa, ki bo javno predstavljen na zadnjem dnevu festivala Dnevi stare glasbe 2016. Temeljil bo na principu “pripravljeno – improvizirano” in bo sestavljen iz skladb, ki jih bodo udeleženci v naprej pripravili ali tudi sproti prilagodili, na novo v kratkem času naštudirali, pa tudi iz improviziranih fragmentov, ki jih bomo določili na skupinskih vajah. Pričakujemo vsebinsko tehten program, ki bo nastajal kot kontekstualno skrajno raznolik kolaž, v katerem se bodo glasbeniki lahko predstavili solistično, pa tudi v sproti določenih zasedbah - v duu, triu ali večji zasedbi. Prav tako se ne bomo omejevali na različna glasbena obdobja, saj jih bomo znotraj sporeda na podlagi improvizirane montaže na dramaturško čim bolj domiselen način skušali združiti v novo celoto. Pri sestavljanju sporeda komornega koncerta bomo razbijali ustaljene prepreke in preizkusili do sedaj še nepreizkušene metode. To bo še posebej ustvarjalen izziv za skladatelje, ki bodo sproti predelovali že ustvarjene kompozicije ali pa spontano ustvarjali nove krajše kompozicije za izvajalce, ki bodo na razpolago, s poudarkom na tehnični izvedljivosti v najkrajšem možnem času.

Pogoji za udeležbo:
- za inštrumentaliste - končana najmanj srednja glasbena šola,
- za skladateljski del - študetje in diplomanti kompozicije, ki jih zanima komponiranje za avtentična glasbila od zgodnjega baroka do klasicizma, tudi v kombinaciji z modernimi glasbili,
- pasivni udeleženci: muzikologi ali kdorkoli, ki ga tema zanima.

Zaželjena so naslednja glasbila:
čembalo, flavta (sodobna, kljunasta ali tudi traverso – zaželjena uglasitev je 440hz), violina (sodobna, baročna – zaželjena uglasitev je 440hz), akordeon, violončelo, saksofon, kitara, lutnja. Po želji bo možna tudi udeležba drugih glasbil (klarinet, bas klarinet, oboa, angleški rog, fagot, trobenta itd.)

NAČIN DELA:
Individualne ure
Vsak udeleženec ima na voljo eno indvidiualno uro (40 min) z mentorjem Milkom Lazarjem. Inštrumentalisti pripravijo krajše solistično delo (morda tudi dva, dolžina posameznega do 5 min) starih mojstrov, lahko pa tudi sodobnejših skladateljev po svoji lastni izbiri, ki ga lahko izvedejo na avtentičnem ali sodobnem glasbilu – s spremljavo ali brez. Skladatelji pripravijo krajše delo (do 5 min) ali krajše fragmente za poljubno komorno zasedbo (ali solistično glasbilo), ki jo bomo določili na podlagi prijavljenih udeležencev. Prijavljeni udeleženci se lahko pasivno udeležijo vseh individualnih ur.

Skupinsko delo
V skupinskem delu bomo historične izvajalske prakse združevali s sodobnimi. Sestavljali bomo poljubne kombinacije glasbenikov, solo, duo ali trio. Pripravili bomo tudi nekaj krajših skladb sodobnih slovenskih ali tujih avtorjev, ki se bodo po potrebi in možnostih priredile in pripravile za morebitno izvedbo. Ob zaključku sledi javni nastop, na katerem bo imel vsak udeleženec možnost pokazati svoje znanje.

Predavanja
V programu festivala so poleg koncertov tudi predkoncertne predstavitve in pogovori z gostujočimi glasbeniki:
- Sitarist Rohan Dasgupta: Starodavna glasba Indije - predkoncertna predstavitev sitarja in stare indijske glasbene tradicije
- Tomaž Rauch, glasbeni publicist, urednik, skladatelj, pevec in instrumentalist: Ljudska izvajalska praksa
Ljudska estetika se je v preteklosti zaradi različnih razlogov zelo razlikovala od »formalne«. Ukvarjali se bomo predvsem s pogojenostjo izvedb zaradi oblike glasbil, formalnim (ne)znanjem izvajalcev, vse to pa v luči odvisnosti od zgodovinskih in ekonomskih pogojev. Spoznavali bomo pasti, stereotipe, poenostavitve, po drugi strani pa odgovornost za vsakokratne odločitve izvajalca samega za način uporabe izročila.
- Milko Lazar, Matjaž Drevenšek in Luka Juhart, pokoncertni pogovor, ki ga vodi Tomaž Rauch

PODROBNEJŠI URNIK INDIVIDUALNEGA IN SKUPINSKEGA DELA

Koncerti
Udeleženci imajo zagotovljen brezplačen obisk vseh koncertov.

Druženje
V štirih dnevih bo veliko priložnosti za medsebojno spoznavanje in druženje tako z udeleženci kot tudi gostujočimi glasbeniki. Skupinsko ustvarjanje bo polno presenečenj: urili se bomo v spretnosti improvizacije, prepletali zamisli in odkrivali nove-stare glasbene svetove.

Lokacije: 
Glasbena šola Nova Gorica, Kulturni dom Nova Gorica, Frančiškanski samostan na Kostanjevici, Vila Vipolže v Goriških Brdih.
Možnosti ugodnega prenočevanja: Dijaški dom Nova Gorica (po potrebi bodo od tam zagotovoljeni prevozi v Vilo Vipolže).

Cena delavnice: 180 €
Predprijava do 2. septembra 2016: 150 €
Pasivna udeležba: 60 € 
 

Prijava je veljavna samo ob vplačilu celotne vpisnine.

Aktivni deleženci ob prijavi oddajo svoje glasbene predloge.
V primeru odjave obdržimo 30% vpisnine.

Način plačila:
na podračun Kulturnega doma Nova Gorica
pri UJP, urad Nova Gorica 
SWIFT: BSLJSI2X  
IBAN: SI56012846030358603 
Sklic: SI99

Prijavnico pošljite  po elektronski pošti pr@kulturnidom-ng.si in priložite dokazilo o plačilu.

VSI UDELEŽENCI USTVARJALNIH DELAVNIC BODO OB ZAKLJUČKU SREČANJA PREJELI POTRDILO O UDELEŽBI. 

_____________________________________________ 

PRIJAVNICA

Več o koncertnem programu ...

Več o Milku Lazarju  ...


 

Kulturni dom Nova Gorica,
Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica
T: + 386 5 335 40 10

Kulturni dom Nova Gorica je član
Art kino mreža Slovenije Europa Cinemas KUDUS
 
Občina Ministrstvo za kulturo Radio Koper Radio Robin Hit US embassy